BoksNet
Regulamin

Regulamin

§ 1. Uczestnictwo

Aby zapisać się do boksnet.top musisz zaakceptować regulamin. W żadnym wypadku nie należy łamać tych zasad. Uczestnik serwisu zostanie poinformowany w razie zmiany regulaminu poprzez e-mail lub w inny możliwy sposób jako osoba zapisana w systemie. Nie zwalnia to Uczestnikow od okresowego zapoznawania się z jego treścią dostępną na stronie internetowej Jeśli zmiany w regulaminie nie zostaną przez Uczestnika zaakceptowane. Ma on prawo do usunięcia konta wraz ze wszelkimi danym (również zarobkami). Kontynuowanie uczestnictwa wiąże się z pełnym zaakceptowaniem zmian regulaminu, oraz przestrzeganiem ich.

§ 2. Wymogi uczestnictwa

1. Aby móc uczestniczyć w programie musz mieć ukończone 13 lat. Gdy Uczestnik nie ma skończonych 18 lat, na uczestnictwo w programie wymagana jest zgoda rodziców lub prawnych opiekunów. Nasz program jest otwarty dla Uczestników z krajów, gdzie tego typu działalność nie jest prawnie zakazana.

2. Zapisując sie do programu, w procesie rejestracji musisz podać dane zgodne z prawdą. Dotyczy to e-maila, na który mogą być wysyłane wiadomości reklamowe. Jako jeden z niewielu serwisów nie wymagamy pełnych danych osobowych. Zakazuje się tworzenia kilku kont z jednego adresu e-mail. Jedna osoba może mieć w systemie tylko jedno konto.

3. Tylko od Uczestnika zależy jaki login i hasło wybierze sobie w systemie. Uczestnik wybiera te dane w procesie rejestracji. Obowiązkiem zarejestrowanego jest, aby hasło dostępu do konta było niemożliwe do zdobycia przez osoby trzecie. Uczestnik może zmienić hasło i informacje o sobie po zalogowaniu się w dziale "Ustawienia osobiste". Wyłącznie Użytkownik konta jest odpowiedzialny za czynności wykonywane w panelu swego konta.

4. Użytkownik powinien wystrzegać się wszelkich oszustw, czynności działających na szkodę programu, oraz wszelkich działan uważanych za nielegalne, pod groźbą usunięcia konta z systemu, a tym samym usunięcia danych osobowych jak i zarobionych pieniędzy i innych form wynagrodzenia.

5. Rejestrujac się do systemu boksnet.top Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwego i działającego adresu e-mail, a następnie potwierdzenia go poprzez ponowne wpisanie. Na podany adres e-mail zostanie wysłany formularz rejestracyjny. Uczestnik musi zaakceptować możliwość otrzymywania e-maili reklamowych z systemu, oraz nieuznawanie tej korespondecji za SPAM.

6. Adres e-mail, który został podany przez Uczestnika przy rejestracji musi odbierać wiadomości od administracji. Użytkownik ma obowiązek sprawdzenia czy dochodzą na jego konto e-mail wszystkie e-maile reklamowe. W celu umożliwienia ich odbioru należy wyłączyć filtr antyspamowy na tą korespondencję.

§ 3. Ograniczenie w odpowiedzialności

Boksnet.top nie ponosi odpowiedzialności za nieuczciwych Uczestników i wspołpracowników biznesowych, ani żadnych innych nieuczciwych osób, oszustów, oraz za konsekwencje działań przypadkowych lub będących wynikiem złego zrozumienia i interpretacji regulaminu. Boksnet.top nie ponosi odpowiedzialności nawet w przypadku jeśli został poinformowany o możliwości zaistnienia takich szkód. Boksnet.top zobowiązuje się do wypłacenia środków pieniężnych zgromadzonych przez Uczestników, którzy działają zgodnie z regulaminem programu. Kwota jednak nie podlega wypłacie w momencie kiedy Uczestnik nie jest aktywny w systemie, czyli nie loguje się minimum raz na 30 dni i nie otwiera w tym czasie żadnej skierowanej do niego reklamy. W takim przypadku, konto Uczestnika po 30 dniach nieaktywności, zgodnie z regulaminem może zostać usunięte z programu wraz z usunięciem jej wszelkich danych.

§ 4. Wypłata, płatności

1. Uczestnik ma prawo zarabiać w boksnet.top poprzez czytanie e-maili reklamowych i odwiedzanie stron Reklamodawców, oraz w inny sposób, który umożliwi boksnet.top.

2. Uczestnicy mają prawo i możliwość zarabiania takze przy pomocy osób poleconych, które są bezpośrednio i pośrednio zapisane pod nimi na określonej ilości poziomów. Obecnie obowiązują maksymalnie 4 poziomy w zależności od rodzaju posiadanego konta.

3. Uczestnik zarabia określony procent od zarobków swojego poleconego zgodnie z poziomem poleconych i jego oprocentowaniem. Aby móc zarabiać prowizje od osób poleconych wymagane jest kliknięcie minimum czterech reklam w dniu poprzednim.

4. Uczestnik może wypłacić zgromadzone zarobki na konto w dowolnym banku polskim lub na konto PayPal. W przypadku wypłaty na konto bankowe należy podać w rubryce "metoda płatności" nr. konta, oraz uzupełnić imię i nazwisko. Przy wypłatach na PayPal wystarczy podać adres e-mail w PayPal.

5. Minimum dla zwykłych Użytkowników ustalone jest na 1 zl przy pierwszej wypłacie, a czas oczekiwania to 7-28 dni w zależności od posiadanego rodzaju konta.

6. Użytkownik może zażądać wypłaty po uzbieraniu wymaganego minimum zależnego od rodzaju posiadanego członkostwa.

§ 5. Spam

Nie możesz promować swojego linku polecającego w niedozwolony i niechciany przez adresata sposób. (tzw. SPAMMING). Dotyczy to każdej formy i metody masowej komunikacji. Zapisując się do boksnet.top wyrażasz pełną zgodę na otrzymywanie reklam z tego programu, akceptujesz e-maile zawierające reklamy i nie klasyfikujesz ich jako SPAM. Nie udostępniamy Twoich danych innym (z wyjątkiem sytuacji prawnie wymaganych).

Uczestnik może utracić konto z następujących powodów:
- gdy używał SPAMU do reklamowania boksnet.top
- posiada więcej niż jedno konto
- był nieaktywny powyżej 60 dni
- używał programów do automatycznego klikania
- posiada ujemny stan konta

§ 6. Weryfikacja uczciwości

Za cheat-link uważa się link o ujemnej wartości.

1. Admin ma prawo wysłać dowolną liczbę tzw. cheat linków o ujemnej wartości, które jednak będą należycie oznaczone i każdy Uczestnik zwracający uwagę na treść e-maili lub treść linków reklamowych po zalogowaniu na stronie, będzie w stanie je rozpoznać i ominąć. Kliknięcie w taki link powoduje odjęcie określonej kwoty od salda konta Uczestnika.

2. W e-mailu jak i w programie mogą zostać umieszczone tzw. cheat linki stałe, mające na celu zwalczenie tzw. BOTÓW - czyli programow klikających automatycznie, za uczestnika programu.

§ 7. Dane usługodawcy

1. Właścicielem serwisu jest Fajny Sklepik, ul. Kilińskiego 158, 90-322 Łódź, REGON 389501798, NIP: 8331037490, Adres elektroniczny: http://fajnysklepik.pl, adres mailowy: bok[at]boksnet.top

Regulamin obowiązuje od 21.04.2023translation boksnet.pl © 2024 BoksNet.wszelkie prawa zastrzeżone.